Masz pytania? Dzwoń: +48 503 419 391

Regulamin

 1. Sklep prowadzony jest przez Barbarę Szołtysik; wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonany przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 10250/2008. Nr NIP: 4980162310; REGON 240970988 z siedzibą przy ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 11 , 41-940 Piekary Śląskie
 2. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep czynny jest 7 dni w tygodniu, zamówienia można składać przez całą dobę.
 4. Wszystkie ceny towarów z oferty naszego sklepu wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest zamówienie go w naszym sklepie internetowym
 7. Każde zamówienie złożone w sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 9. Produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe oraz posiadają oryginalne metki i opakowania producentów.
 10. Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu
 11. Towar pozostaje własnością sklepu do momentu zapłaty całej należności.
 12. Reklamacja towaru jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki , towar należy przesłać na adres „Valter” Barbara Szołtysik ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 11, 41-940 Piekary Śląskie
 • Zwrot towaru : towar można zwrócić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki o czym należy poinformować Wanted Style mailowo bądź telefonicznie 
 • Wymiana : należy skontaktować się z sklepem telefonicznie bądź mailowo Podstawą reklamacji , zwrotu lub wymiany jest paragn fiskalny ( Fa Vat)
 1. Zakupiony towar wysyłamy:
 •  przesyłki pobraniowe do 24h od daty zakupu ( przybliżony czas doręczenia ok 2 dni )
 •  przesyłki opłacone do 24h od daty zaksięgowania płatności ( przybliżony czas doręczenia ok 2 dni )
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
 3. Opis procedury reklamacyjnej:
 • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem wantedstyle@blink.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: – imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez stronę wantedstyle.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@wantedstyle.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres  ,, Valter ,, Barbara Szołtysik  ul. Wyszyńskiego 11   41-940 Piekary Śląskie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 • [DANE SPRZEDAJĄCEGO] ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………… 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….……………………………………………………………, numer zamówienia……………………………………… . Data zawarcia umowy to ………………………, data odbioru ……………………… .  Imię i nazwisko………………………………………………………….  Adres …..…………………….……..………………………………… Data……………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………… Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości XXX (np. do całkowitej wysokości lub do wysokości XXX złotych) 

 1. Brak odstąpienia od umowy:
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach strony www.wantedstyle.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 1. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Piekarach Śląskich. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich,,

NEWSLETTER

Salon firmowy

DH Perła
Piekary Śląskie
ul. Wyszyńskiego 11

Kontakt

Pn - Pt 10:00 - 15:00
So 9:00 - 13:00
tel: 503419391